Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To have a great idea, have a lot of them.

Thomas A. Edison

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote
Tend