Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stephen Moyer Quotes

I love my kids beyond anything.

Stephen Moyer

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote