Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm on the road a lot so when I get some time to relax I definitely take advantage.

Shaun White

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote