Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Serena Williams Quotes

I'm definitely not at my best. Honestly, I'm under 50 percent. But I've won stuff under 50 percent before.

Serena Williams

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote