Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm not one of those actors who lies about their age.

Sara Ramirez

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote
Tend