Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I still had some honor... I still have some now.

Roman Polanski

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote