Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I try not to have too much of an ego. I'll do anything.

Rob Schneider

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote