Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

It's fun to sing sad songs. And it's fun to listen to sad songs. Enjoyable. Satisfying. Something.

Richard Thompson

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote