Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'm a very interior person. I love silence. I revel in it. I'm happy that way.

Rachel Kushner

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote
Tend