Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We fail to see that we can control our destiny; make ourselves do whatever is possible; make ourselves become whatever we long to be.

Orison Swett Marden