Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There is only one woman in the world. One woman, with many faces.

Nikos Kazantzakis

Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote