Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
In order to succeed, we must first believe that we can. - Nikos Kazantzakis

In order to succeed, we must first believe that we can.

Nikos Kazantzakis

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote