Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent.

Napoleon Bonaparte

Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote