Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moshe Katsav Quotes

Fundamentalist governments and organizations endanger stability in the world.

Moshe Katsav

Copyright © 2001 - 2016 BrainyQuote