Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baths are my favorite thing. I can have two, three a day.

Kristin Scott Thomas

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote