Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Good servants frequently make good masters.

Jupiter Hammon

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote