Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Juan Ramon Jimenez Quotes

Sharp nostalgia, infinite and terrible, for what I already possess.

Juan Ramon Jimenez

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote