Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Shrek is not like anything anybody has ever seen before.

Jeffrey Katzenberg

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote