Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I don't think about those things, really. I work hard on everything I do. Everything is a struggle, everything is hard, everything is difficult.

Harvey Keitel