Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I've never chased the dollar, I've always chased the reader's heart. I love having more readers. The more people who read it, the more thrilled I am.

Harlan Coben