Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To create one's world in any of the arts takes courage.

Georgia O'Keeffe

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote