Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

One of the trials of life is that we do not usually receive immediately the full blessing for righteousness or the full cursing for wickedness.

Ezra Taft Benson