Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I have never known anyone worth a damn who wasn't irascible.

Ezra Pound

Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote