Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ezra Pound Quotes

All great art is born of the metropolis.

Ezra Pound

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote