Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I have made a woman cry.

Enrique Iglesias