Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I owe Bankhead a gift; she made a director out of me.

Elia Kazan