Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Storytelling and elegant style don't always go hand in hand.

Donna Tartt

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote