Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I don't want to be a passenger in my own life.

Diane Ackerman

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote