Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chloe Sevigny Quotes

I hate going to fashion shows. I find them boring.

Chloe Sevigny

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote