Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'd like thousands of schools as good as the one I went to, Eton.

Boris Johnson

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote
Tend