Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You might say I was a little bit more outspoken... I spoke my mind.

Bobby Hull

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote