Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advertising is the very essence of democracy.

Anton Chekhov

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote