Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anatoly Karpov Quotes

In Kansas I have a chess school.

Anatoly Karpov

Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote