Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you. - A. A. Milne

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.

A. A. Milne