Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ukrainian Quotes

Author Birth - Death
Shmuel Yosef Agnon 1888 - 1970
Emanuel Ax 1949 -
Peter Bondra 1968 -
Arthur Frank Burns 1904 - 1987
Maksim Chmerkovskiy 1980 -
Theodosius Dobzhansky 1900 - 1975
Alexandr Dolgopolov 1988 -
Ilya Ehrenburg 1891 - 1967
Harry Golden 1902 - 1981
Wladimir Klitschko 1976 -
Ana Layevska 1982 -
Max Levchin 1975 -
Victor Pinchuk 1960 -
Karl Radek 1885 - 1939
Michael Rostovtzeff 1870 - 1952
Andriy Shevchenko 1976 -
Yulia Tymoshenko 1960 -
Viktor Vekselberg 1957 -
Daria Werbowy 1983 -
Viktor Yanukovych 1950 -
Viktor Yushchenko 1954 -
Abraham Zapruder 1905 - 1970

Quote of the Day

Enjoy five great Quotes of the Day.
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote