Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Japanese Businessman Quotes

Author Birth - Death
Soichiro Honda 1906 - 1991 
Joichi Ito 1966 -   
Fujio Mitarai 1935 -   
Akio Morita 1921 - 1999 
Masayoshi Son 1957 -   
Akio Toyoda 1956 -   
Takeshi Uchiyamada 1946 -   
Tadashi Yanai 1949 -