Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Indian Businessman Quotes

Author Birth - Death
Gautam Adani 1962 -   
Anil Agarwal 1954 -   
Mukesh Ambani 1957 -   
Dhirubhai Ambani 1932 - 2002 
Anil Ambani 1959 -   
Raghav Bahl  
Sachin Bansal 1981 -   
Kumar Mangalam Birla 1967 -   
Subhash Chandra 1950 -   
Jaiprakash Gaur  
Adi Godrej 1942 -   
Jamshyd Godrej  
Kris Gopalakrishnan 1955 -   
Naveen Jain 1959 -   
T. S. Kalyanaraman 1951 -   
Baba Kalyani 1949 -   
Uday Kotak 1959 -   
Vijay Mallya 1955 -   
Shaffi Mather 1970 -   
Lakshmi Mittal 1950 -   
Sunil Mittal 1957 -   
Phaneesh Murthy  
N. R. Narayana Murthy  
Mohnish Pabrai 1964 -   
Pankaj Patel 1951 -   
Sundar Pichai 1972 -   
Cyrus S. Poonawalla  
Azim Premji 1945 -   
J.P. Rangaswami 1957 -   
Kallam Anji Reddy 1939 - 2013 
Dilip Shanghvi 1955 -   
Kushal Pal Singh  
Malvinder Mohan Singh  
Shivinder Mohan Singh  
Gautam Singhania 1965 -   
Ratan Tata 1937 -   
Vivek Wadhwa